për të kontrolluar vlerën e pagesës tuaj


INFORMACION: Këtu paguhen vetëm
faturat e internetit dhe të paketave ultra.